Primera recepció i fracàs del personalisme a Espanya

  1. Rivaya García, Benjamín
Book:
Emmanuel Mounier i la tradició personalista

Publisher: Universidad de Valencia = Universitat de València

ISBN: 84-370-5266-1

Year of publication: 2001

Pages: 41-62

Type: Book chapter