Primera recepció i fracàs del personalisme a Espanya

  1. Rivaya García, Benjamín
Buch:
Emmanuel Mounier i la tradició personalista

Verlag: Universidad de Valencia = Universitat de València

ISBN: 84-370-5266-1

Datum der Publikation: 2001

Seiten: 41-62

Art: Buch-Kapitel