Primera recepció i fracàs del personalisme a Espanya

  1. Rivaya García, Benjamín
Llibre:
Emmanuel Mounier i la tradició personalista

Editorial: Universidad de Valencia = Universitat de València

ISBN: 84-370-5266-1

Any de publicació: 2001

Pàgines: 41-62

Tipus: Capítol de llibre