Departament: Geología

Àrea: Geodinàmica Externa

Correu: cuervajose@uniovi.es

Doctor per la Universidad de Oviedo amb la tesi Detection, modeling and monitoring of terrain movements by means of A DInSAR techniques 2023. Dirigida per Dr. Félix Mateos Redondo, Dra. María José Domínguez Cuesta.