Departament: Geología

Àrea: Geodinàmica Interna

Correu: maganmarta@uniovi.es