Theses Committees (5)

 1. Secretary of the Committee

  El valencià o català, llengua dins del diasistema occitanoromànic: fonamentació i revisió 2021

  Universitat de València

  Cassany Bates, Jordi Joan

 2. Committee Member

  El sistema de denominación de los neños abandonaos n'asturies 2020

  Universidad de Oviedo

  Menéndez Fernández, Claudia Elena

 3. Committee Member

  O Cancioneiro de Gil Pérez Conde: edición e estudo 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alonso Leivas, Eva Inés

 4. Committee Member

  O léxico da coita amorosa na lírica galego-portuguesa 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Domínguez Carregal, Antonio Augusto

 5. Committee Member

  As cantigas de Pero d' Armea: edición crítica e estudo 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ CAMPO, FRANCISCO JOSÉ