Departament: Administración de Empresas

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: fernando@uniovi.es