Departament: Geología

Àrea: Estratigrafia

Grup d'investigació: GEOFÍSICA Y TECTÓNICA

Correu: lpedro@uniovi.es