Publications by the researcher in collaboration with RAMON DE ANDRES DIAZ (3)

2011

  1. Projecte ETLEN de mesurament de la frontera entre els dominis asturlleonès i galaicoportuguès

    Noves tendències en la dialectología contempoània (Servei de Comunicació i Publicacions), pp. 205-232

2007

  1. Proxecto ETLEN para o estudo dialectográfico e dialectométrico da zona Eo-Navia, Asturias: fundamentos teóricos e metodolóxicos

    Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobas da península: actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Barcelona, 28 ó 31 de maio de 2003