Proxecto ETLEN para o estudo dialectográfico e dialectométrico da zona Eo-Navia, Asturiasfundamentos teóricos e metodolóxicos

  1. Ramón de andrés
  2. Álvarez-Balbuena García, Fernando
  3. Suárez Fernández, Xosé Miguel
Book:
Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobas da península: actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Barcelona, 28 ó 31 de maio de 2003
  1. González Fernández, Helena (coord.)
  2. Lama López, María Xesús (coord.)

Publisher: Facultat de Filologia. Filologies Gallega i Portuguesa ; Universidad de Barcelona ; Asociación Internacional de Estudos Galegos ; Edicións do Castro

ISBN: 978-84-8485-266-7

Year of publication: 2007

Volume Title: CD-ROM: Comunicacións

Volume: 2

Pages: 749-760

Congress: Congreso Internacional de Estudos Galegos (7. 2003. Barcelona)

Type: Conference paper