Publications by the researcher in collaboration with Xosé Miguel Suárez Fernández (3)

2013

  1. About the Concept of “Geodifferential Feature” between Linguistic Varieties in Contact

    Current approaches to limits and areas in dialectology (Cambridge Scholars Publishing), pp. 85-122

2007

  1. Proxecto ETLEN para o estudo dialectográfico e dialectométrico da zona Eo-Navia, Asturias: fundamentos teóricos e metodolóxicos

    Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobas da península: actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Barcelona, 28 ó 31 de maio de 2003