Departament: Sociología

Àrea: Sociologia

Grup d'investigació: PROMOVIENDO EL EMPLEO Y EL BIENESTAR EN EUROPA

Correu: fradejasignacio@uniovi.es

Web personal: https://orcid.org/0000-0002-2514-0654

Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi Mobilitat, informalitat i xarxes en camps socials transnacionals 2021. Dirigida per Dr/a. Miranda J. Lubbers, Dr/a. José Luis Molina González.