Colección de casos prácticos

  1. Cristina López Duarte
  2. Marta María Vidal Suárez
  3. Celina González Mieres
Book:
Estrategias de internacionalización de la empresa: casos prácticos
  1. Cristina López Duarte (coord.)
  2. Marta M. Vidal Suárez (coord.)
  3. Celina González Mieres (coord.)

Publisher: Septem

ISBN: 9788416053704

Year of publication: 2016

Pages: 67-197

Type: Book chapter