Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Zurich (1)

2013

  1. A recent evolutionary change affects a regulatory element in the human FOXP2 gene

    Molecular Biology and Evolution, Vol. 30, Núm. 4, pp. 844-852