Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Leiden University (4)

2017

  1. Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments

    Science, Vol. 356, Núm. 6338, pp. 605-608