Publications in collaboration with researchers from University of Exeter (5)

2023

  1. Entre valados e piñeirais. Achegas arqueolóxicas ao coñecemento da presenza militar romana na Galicia nororiental

    CROA: boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, Núm. 33, pp. 52-67

2015

  1. Widespread exploitation of the honeybee by early Neolithic farmers

    Nature, Vol. 527, Núm. 7577, pp. 226-230