Publicacions en què col·labora amb Félix Teichner (6)