Publicacions en què col·labora amb Amèlia Bargalló Ferrerons (4)