Publicacions en què col·labora amb Paloma de Villota Gil-Escoín (1)