Publications by the researcher in collaboration with Juan Fernández Fernández (2)

1988

  1. La cooperación política en Europa

    Boletín de información sobre las Comunidades Europeas, Núm. 18, pp. 7-16