Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Istanbul Medeniyet University (1)