Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Christie Hospital NHS Foundation Trust (3)