Publicacións en colaboración con investigadores/as de Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (3)

2017

  1. Molecular definitions of autophagy and related processes

    EMBO Journal, Vol. 36, Núm. 13, pp. 1811-1836