Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Córdoba (7)

2019

  1. First outbreak of myxomatosis in Iberian hares (Lepus granatensis)

    Transboundary and Emerging Diseases, Vol. 66, Núm. 6, pp. 2204-2208