Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Shanghai Veterinary Research Institute (2)