Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de The Arctic University of Norway (7)

2021

  1. Autophagy in major human diseases

    EMBO Journal, Vol. 40, Núm. 19

2017

  1. Molecular definitions of autophagy and related processes

    EMBO Journal, Vol. 36, Núm. 13, pp. 1811-1836