Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Max Planck Institute for Molecular Plant Physiology (1)