Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto Botánico de Barcelona (6)