Departament: Medicina

Àrea: Medicina

Correu: uo253128@uniovi.es

Doctor per la Universidad de Oviedo amb la tesi Development of a new tool for climate related natural disaster metrics 2021. Dirigida per Dr. Pedro Ignacio Arcos González, Dr. Rafael Castro Delgado.