Departament: Historia

Àrea: Història Contemporània

Grup d'investigació: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA SOCIOCULTURAL

Correu: gonzalezpaldavid@uniovi.es