Departament: Física

Àrea: Física Teòrica

Correu: joaquind@uniovi.es