Departament: Matemáticas

Àrea: Matemàtica Aplicada

Grup d'investigació: GRUPO DE ÁLGEBRA NUMÉRICA Y ALGORÍTMICA

Correu: rgallego@uniovi.es