Département: Bioquímica y Biología Molecular

Domaine: Bioquímica y Biología Molecular

Email: pascualtmaria@uniovi.es

Docteure à l Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) avec la thèse Processos espacio-temporals que expliquen les agregacions de salpes i el seu paper en el mar català, Nord-Oest del Mediterrani. 2016. Dirigée par Dr/a. Verónica Fuentes, Dr. José Luis Acuña Fernández.