Departament: Informática

Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Correu: arufelis@uniovi.es