Departament: Filosofía

Àrea: Lògica i Filosofia de la Ciència

Doctor per la Universitat de València amb la tesi Significado y actos de habla. Un estudio de lógica filosófica 1979. Dirigida per Dr/a. Manuel Garrido.