Departament: Filosofía

Àrea: Lògica i Filosofia de la Ciència

Grup d'investigació: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA

Correu: martinezcelia@uniovi.es