Département: Filología Española

Domaine: Estudios Árabes e Islámicos

Groupe de recherche: SEMINARIO DE ESTUDIOS ÁRABO-ROMÁNICOS (PROVISIONAL)

Email: amieva@uniovi.es