Departament: Economía Cuantitativa

Àrea: Economia Financera i Comptabilitat

Correu: esolano@uniovi.es