Departament: Química Orgánica e Inorgánica

Àrea: Química Orgànica

Grup d'investigació: GRUPO DE QUÍMICA BIOORGÁNICA

Correu: frv@uniovi.es

Doctora per la Universidad de Extremadura amb la tesi Síntesis de tiolglucimiclazales y glucimiclazales a partir de 1-aril-(1,2-didesoxi-b-d-glicero-l-gluco-neptogurano) (2 1-d3 iudazalidina-2-tionas, c-nucleosidos del indazol 1986. Dirigida per Dr/a. Juan A. Galbis Pérez.