Departament: Economía Cuantitativa

Àrea: Economia Financera i Comptabilitat

Correu: angeles@uniovi.es