Departament: Filosofía

Àrea: Lògica i Filosofia de la Ciència

Correu: jorge@uniovi.es