Departament: Física

Àrea: Física Aplicada

Grup d'investigació: MAGNETISM FOR HEALTH AND ENVIRONMENT (PROVISIONAL)

Correu: marcanolourdes@uniovi.es