Departament: Filología Clásica y Románica

Àrea: Filologia Grega

Grup d'investigació: FALSA ET VERA HISTORIA

Correu: martinez@uniovi.es

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Los temas en -u en griego e indoiranio 1995. Dirigida per Dr/a. Julia Mendoza Tuñón.