Publications by the researcher in collaboration with Susana Álvarez González (1)

2008

  1. Evaluación de la asignatura de Francés desde una triple perspectiva: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación

    VI Jornades d'Investigació en Docencia Universitaria: la construcció col·legiada del model docent universitari del segle XXI