Department: Economía

Area: Economic History and Institutions

Research group: SOCIAL LANDSCAPES

Email: copenadamian@uniovi.es

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Enerxía eólica e medio rural unha análise aplicada dos impactos socioeconómicos dos parques eólicos no mundo rural galego 2015. Supervised by Dr. Xabier Simón Fernández.