Departament: Informática

Àrea: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Correu: delgadorafael@uniovi.es