Departament: Administración de Empresas

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: cenalmaria@uniovi.es