Departament: Filología Clásica y Románica

Àrea: Filologia Romànica

Grup d'investigació: SEMINARIU DE FILOLOXÍA ASTURIANA

Correu: balbuena@uniovi.es