Departamento: Administración de Empresas

Área: Comercialización e Investigación de Mercados

Email: alamedapedro@uniovi.es