Departament: Historia

Àrea: Arqueologia

Grup d'investigació: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA SOCIOCULTURAL

Correu: masedasergio@uniovi.es